OOAL 2

Di Awang Gamawang maka berfirman Allah Taa’la Khalifatul Jin wal Insan, maka di jadikan

Allah Taa’la Jin dan Mahanasia (manusia) maka diturunkan Allah Taa’la saikur Burung lagi pandai berkata kata masa itu mencari tanah daratan iyalah yang bernama

Pulau langgapuri antara palembang dengan jambi saurang bernama Simaharajah Alif saurang bernama Simaharaja Dipang dan seorang bernama Simaharajah Diraja, anak cucu Iskandar Zulkarnaini Khalifah Allah Fil Alam jua hiya

Berdaulat Bi’inayatillah Allah Salama Allah Taa’la Alduam Barakata Muhammad Saidi Ala

Nama ya Rabbalalamin. Maka bertiuplah Angin Nafsu Arrahman Daripada Pihuk (?) Tanam tinaman daripada surga Jannah Al Firdaus Terkirablah Baun Baunan yang amat harum narusat yang usali terbukak semerbak di qolbi

Yang hakiki terlebih daripada cahaya bulan dan matahari iyalah Sulthan

yang menaruh kayu Khamat yang dikaruniai Allah Taa’la dan iyalah Sulthan yang menaruh

Kayu Khamat di Bahagi Tiga dengan Raja Rum dan Raja China dan iyalah Sulthan

Call Now